Yan Marchal
Yan Marchal Yan thành lập Sanuk Games tại Bangkok năm 2003, sau khi ông rời bỏ một vị trí hấp dẫn tại Ubisoft ở Paris mà không có gì đảm bảo cho tương lai. Sau nhiều năm tìm kiếm giá trị đích thực cùng những khó khăn khó lường, Sanuk Games đã tự mình giành lấy chỗ đứng với tư cách một studio indie xuất sắc với hơn 50 game được phát hành trong những năm vừa qua.
Share me!