Kenn Leandre
Kenn Leandre Kenn là Tổng biên tập IGN SEA có trụ sở tại Kuala Lumpur. Gia nhập từ những ngày đầu IGN hoạt động tại khu vực châu Á, công việc hàng ngày của ông là giám sát hoạt động thường ngày và phát triển website đồng thời ông cũng điều phối sản xuất nội dung viết và video.
Share me!