Jana Palm
Jana Palm Jana Palm (trước đây là Karlikova) là Tổng Giám đốc của Stugan, ứng dụng tăng tốc game hàng đầu thế giới với trụ sở công ty nằm giữa những khu rừng Thụy Điển. Cô vẫn luôn ở đó từ những ngày đầu tiên và hỗ trợ xây dựng dự án độc đáo này, một dự án quy tụ những nhà phát triển game tài năng trên khắp thế giới và cho họ cơ hội được phát triển dự án của mình tại một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài.
Share me!