Alexander Fernandez
Alexander Fernandez Alexander Fernandez là người kiến tạo sự thay đổi. Là một doanh nhân có tầm nhìn, một chuyên viên giao dịch đàm phán quốc tế, một chuyên viên sáng tạo xuất sắc, quan điểm độc đáo của anh đã đưa Streamline Studios từ một căn hộ nhỏ tại Amsterdam trở thành một công ty toàn cầu có văn phòng tại Malaysia, Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Anh tin vào sức mạnh thay đổi trong ngành sáng tạo. Anh đã giải phóng được tiềm năng đầu tư vươn ra ngoài thế giới của ngành này. Anh mang đến kinh nghiệm trực tiếp trong ngành để tư vấn cho các cơ quan chính phủ lớn trên thế giới về lập kế hoạch phát triển mạnh cho ngành sáng tạo. Ngoài ra, anh còn cộng tác cùng một số thương hiệu giải trí và công nghệ lớn mạnh nhất trên thế giới: Street Fighter V, Bioshock, James Bond, Avatar, Coca-Cola, Twentieth Century Fox và Intel. Với tinh thần doanh nhân luôn phấn đấu không mệt mỏi cùng những giá trị cốt lõi bền vững, lấy gia đình và cộng đồng làm trung tâm, Alexander đã dành thời gian đáng kể đi đến nhiều nơi trên toàn thế giới nhằm giúp trao quyền cho giới thiểu số và phụ nữ.
Share me!