Điều lệ của IMGA SEA

Điều lệ của IMGA SEA

Điều kiện tham gia

- IMGA SEA sẽ xem các đơn tham gia theo năm và sẽ trao giải game di động hay nhất phát hành sau tháng 5 năm 2016 hoặc chưa được phát hành. Các game đã phát hành phải được ra mắt trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2015 đến ngày 1 tháng 5 năm 2016 tại ít nhất một trong các quốc gia sau:  Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-si-a, Lào, Malaysia, My-an-ma, Phi-líp-pin, Singapo, Thái Lan, Việt Nam và Đài Loan
- IMGA SEA cũng sẽ có một hạng mục đặc biệt dành cho các game chưa phát hành: Game Sắp ra mắt Xuất sắc nhất. Những game này chưa được phát hành tại thời điểm nộp bài thi, nhưng có thể ra mắt trong kỳ đánh giá lần đầu hoặc lần thứ hai hay lần cuối cùng.

Điều lệ và Hướng dẫn Chung về IMGA SEA


Bất cứ ai cũng có thể nộp game: cá nhân, công ty, thực thể chưa đăng ký, công hoặc tư từ bất cứ quốc gia nào trên thế giới

Việc tham gia IMGA trong một năm cụ thể phải được đăng ký trong khoảng thời gian Kêu gọi Tham gia cho năm IMGA đó và trước Hạn chót Tham gia, được thông báo trên www.imgawards.com
Mọi đơn tham gia đều có thể rút khỏi cuộc thi bởi chủ sở hữu hay nhà phát hành hợp pháp, chỉ cần gửi văn bản yêu cầu rút với bằng chứng đầy đủ về quyền sở hữu trí tuệ bằng thư bảo đảm tới IMGA c/o NCC, 25 Cours H. d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille France. Thư phải được gửi trước hạn chót tham gia, được thông báo trên www.imgawards.com
Đơn tham gia đủ điều kiện khi có đầy đủ: đối với các game đã phát hành, một đường link có hiệu lực tới các cửa hàng ứng dụng (Apple App Store, Google Play, Windows Store, Amazon), một đoạn video cách chơi và 20 mã khuyến mại/quà tặng nếu game không miễn phí.  Đối với các game chưa phát hành, người tham gia cần phải cung cấp một bản mô tả bằng tiếng Anh, hoặc tiếng Thái, tiếng Malaysia hoặc tiếng Trung, hoặc ít nhất 3 hình ảnh, một video cách chơi và ít nhất 20 bản game hoặc mã khuyến mại/quà tặng để ban giám khảo có thể làm việc trên một trong những nền tảng sau: iOS, Android, Windows hoặc HTML5. Với bất cứ nền tảng di động nào khác, xin hãy liên hệ IMGA SEA qua mẫu đơn liên hệ.


Điều lệ và Hướng dẫn Cụ thể về IMGA SEA


Mục đích của IMGA SEA là nhằm mang lại một cuộc thi cho các nhà phát triển game Đông Nam Á, nêu bật những game có chất lượng và độ sáng tạo cao cho những game thủ Đông Nam Á. Game phải được dịch ngôn ngữ cho ít nhất một trong những thị trường chính sau: Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-si-a, Lào, Malaysia, My-an-ma, Phi-líp-pin, Singapo, Thái Lan, Việt Nam và Đài Loan... Game phải được sản xuất bởi một nhà phát triển hoặc nhà phát hành (cá nhân hay công ty, trường đại học, phòng nghiên cứu,...) có nguồn gốc từ một trong các quốc gia sau: Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-si-a, Lào, Malaysia, My-an-ma, Phi-líp-pin, Singapo, Thái Lan, Việt Nam và Đài Loan...

Bất cứ game nào dù đã phát hành hay chưa và hiện đang tranh tài tại IMGA SEA đều đủ điều kiện tham gia IMGA khi có một bản dịch tiếng Anh.

ĐÂY LÀ NHỮNG ĐIỀU LỆ CHÍNH THỨC ĐƯỢC IMGA ÁP DỤNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG VIỆC NỘP ĐƠN, THAM GIA, ĐIỀU KIỆN NHẬN GIẢI VÀ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA CŨNG NHƯ NGHĨA VỤ TƯƠNG ỨNG CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI NHỮNG VẤN ĐỀ ĐÓ. TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA BẤT CỨ THÔNG TIN, GIAO TIẾP VÀ/HOẶC BẢN DỊCH NÀO, NHỮNG ĐIỀU LỆ NÀY (THEO BẢN TIẾNG ANH) SẼ LÀ CĂN CỨ ĐỐI CHIẾU NHẰM GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN TỚI IMGA SEA. Nếu bất cứ điều khoản hay điều kiện nào có trong những Điều lệ Chính thức này hay bất cứ phần nào được tuyên bố hoặc trở nên không thể thi hành, không hợp lệ hay bất hợp pháp vì bất cứ lý do nào, mọi điều khoản và điều kiện khác trong những Điều lệ Chính thức này vẫn sẽ có hiệu lực đầy đủ, như thể những Điều lệ Chính thức này đã được thực hiện mà không có điều khoản vi phạm trong đó.

Không hạn chế bất cứ quyền hạn hay điều khoản nào khác trong tài liệu này, một Người tham gia có thể bị loại khỏi IMGA SEA nếu, theo quyền quyết định tuyệt đối của mình, IMGA có lý do hợp lý để tin rằng Người tham gia đã, có biểu hiện, hoặc đã cố gắng phá hoại hoạt động hợp pháp của IMGA SEA qua việc gian lận, lừa dối, lừa gạt, sử dụng nhiều danh tính, tham gia vào các hoạt động phạm pháp hay các hoạt động thiếu công bằng khác, hoặc đã thực hiện hoặc cố gắng quấy nhiễu, lạm dụng, đe dọa, quấy rầy hay dọa dẫm Người tham gia khác, bất cứ Thực thể Quảng cáo nào hay bất cứ ai.

Người tham gia công nhận rằng các đơn tham gia đều có thể bị áp dụng luật xuất khẩu, bất kể địa kiểm hay quốc tịch. Người tham gia đồng ý tuân thủ tất cả các biện pháp kiểm soát xuất khẩu áp dụng và bất cứ điều luật xuất khẩu nào áp dụng tại quốc gia mà Người tham gia cư trú.  Ngoài ra, người tham gia đảm bảo đơn tham gia của họ đã được ủy quyền cho phép xuất khẩu.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ: Như giữa IMGA SEA, các đối tác quảng cáo và Người tham gia, Người tham gia sở hữu và nắm giữ mọi quyền sở hữu trí tuệ và độc quyền trong và đối với bài thi mà Người tham gia nắm giữ vào thời điểm nộp bài thi và sự đồng thuận và đồng ý của Người tham gia đối với Các Điều khoản và Điều kiện IMGA SEA. Không giới hạn các Điều khoản và điều kiện của IMGA SEA, điều kiện tham gia quy định rằng Người tham gia cho phép các Thực thể Quảng cáo quyền vĩnh viễn, không thể thu hồi, áp dụng toàn cầu, miễn phí bản quyền và không độc quyền để sử dụng, sao chép, trình diễn công khai, trưng bày công khai và tạo bản sao từ bất cứ đơn tham gia nào, dù là một phần hay toàn bộ bài nộp mà Người tham gia đã nộp cho IMGA SEA lần này với mục đích cho phép các Thực thể Quảng cáo thử nghiệm và đánh giá bài nộp nhằm phục vụ mục đích trong IMGA SEA lần này, nhằm quản lý những yêu cầu kỹ thuật và những yêu cầu khác của IMGA SEA trong đó có việc phân phối bài nộp cho các Thực thể Quảng cáo, và việc xác nhận trao giải  

RIÊNG TƯ VÀ CÔNG KHAI: Người tham gia đồng ý rằng những thông tin cá nhân đã nhập khi đăng ký có thể sẽ được xử lý, lưu trữ và sử dụng nhằm phục vụ các mục đích và trong phạm vi giải IMGA SEA và như đã được sự cho phép và theo các Chính sách Bảo mật của nhà Tài trợ có tại www.imgawards.com/sea  Dữ liệu này sẽ được thu thập và lưu trữ trong nước Mỹ. Bằng việc tham gia, Người tham gia đã thể hiện đồng ý với việc truyền, xử lý và lưu trữ thông tin cá nhân này trong Liên minh Châu Âu. Bằng việc nhận giải, người tham gia đã đồng ý và cho phép các Thực thể Quảng cáo (và những đại diện được ủy quyền của họ) sử dụng tên, hình ảnh và/hoặc sự giống nhau, quê nhà/quốc gia, thông tin tiểu sử của Người tham gia, trong bất cứ và mọi phương tiện truyền thông hiện có hoặc được phát triển sau này (bao gồm nhưng không giới hạn ở mạng toàn cầu, mạng không dây và các nền tảng kỹ thuật số khác và mạng Internet) nhằm mục đích quảng bá, marketing và quảng cáo mà không cần có sự chấp thuận hay bồi thường thêm, trừ khi bị cấm theo pháp luật Mỹ.  Người tham gia cũng hiểu rằng thông tin này có thể sẽ được Nhà tài trợ sử dụng nhằm xác minh danh tính và điều kiện tham gia của Người tham gia để có thể nhận Giải thưởng.  Người tham gia có quyền truy cập, xem xét, chỉnh sửa hoặc hủy bất cứ thông tin cá nhân nào mà Nhà tài trợ nắm giữ có liên quan đến IMGA SEA bằng cách gửi văn bản tới Nhà tài trợ theo địa chỉ ghi trong đây.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ BỒI THƯỜNG: Theo quyền hạn tối đa của pháp luật cho phép, Người tham gia và người thắng cuộc đồng ý miễn trừ, bồi thường, bảo vệ và giữ vô hại ("miễn trừ") cho Nhà tài trợ, Các Đối tác Quảng cáo và tất cả các Thực thể Quảng cáo khác, các công ty mẹ, chi nhánh, công ty con và các bộ phận, và các giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý tương ứng của họ ("Các bên được miễn trừ") khỏi mọi hành động đe dọa hay thực tế, trách nhiệm, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thanh toán, khoản phạt, thiệt hại, chi phí và phí tổn (gồm cả các phí luật sư hợp lý) dù đã xảy ra kiện tụng ("tranh chấp) hay không vào bất cứ lúc nào kể từ khi tham gia IMGA SEA, đơn nộp tham gia (toàn bộ hoặc một phần), bất cứ hoạt động nào liên quan tới IMGA SEA và/hoặc giải thưởng hoặc không có khả năng tham gia hoặc tham gia một phần, kết quả, sự chấp nhận, sử dụng, sử dụng sai giải thưởng hoặc bất cứ sự thất bại nào liên quan, thương tích cá nhân, tử vong, tổn hại hoặc phá hủy tài sản, quyền công khai hoặc riêng tư, nói xấu hoặc giả mạo (dù là cố ý hay không), dù theo điều luật hợp đồng, lỗi cá nhân (bao gồm cả do sơ suất), bảo đảm hay các lý thuyết khác, bất cứ hành vi, lỗi, thiếu sót, không tuân thủ và/hoặc vi phạm bất cứ thỏa thuận, đại diện, đảm bảo hay giao ước nào được nêu trong tài liệu này, hay trong bất cứ thỏa thuận nào khác bởi/với Người tham gia, các Thực thể Quảng cáo và/hoặc các bên hay thực thể khác. Hơn nữa, theo quyền hạn tối đa mà pháp luật cho phép, và không giới hạn những điều trên, Người tham gia và người thắng cuộc đồng ý miễn trừ cho các Bên được miễn trừ khỏi mọi tranh chấp đe dọa hoặc thực tế phát sinh bất cứ lúc nào trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất cứ tranh chấp nào do bất cứ ai hay thực thể (những người có thể không phải một bên trong Điều luật) phát sinh từ hoặc liên quan tới một bài nộp, sự tham gia và/hoặc liên quan tới theo bất cứ khía cạnh nào khác với IMGA SEA, và/hoặc kết quả, sự chấp nhận, sử dụng, sử dụng sai một giải thưởng hay bất cứ thất bại nào có liên quan.  Người tham gia và người thắng cuộc cam kết không kiện bất cứ Bên được miễn trừ nào hay khiến họ bị kiện liên quan tới bất cứ vấn đề nào được miễn trừ nêu trên; và cam kết không phủ nhận, giới hạn hay hủy bỏ việc miễn này. Việc một hoặc nhiều Thực thể Quảng cáo khước từ bất cứ điều khoản nào trong những Điều lệ Chính thức này không có nghĩa khước từ bất cứ điều khoản nào khác.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM: TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CÁC BÊN ĐƯỢC MIỄN TRỪ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO CÁC TỔN HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ HOẶC NHẰM TRỪNG PHẠT PHÁT SINH TỪ IMGA SEA NÀY, VIỆC THAM GIA IMGA SEA, BẤT CỨ HOẠT ĐỘNG HAY YẾU TỐ IMGA SEA NÀO THEO ĐÓ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC NỘP BÀI DỰ THI, VIỆC NGƯỜI THAM GIA TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB QUẢNG CÁO HOẶC VIỆC ĐĂNG TẢI TÀI LIỆU LÊN WEBSITE, VÀ/HOẶC KẾT QUẢ, SỰ CHẤP NHẬN VÀ/HOẶC SỬ DỤNG/SỬ DỤNG SAI GIẢI THƯỞNG.

MẠNG LƯỚI VÀ HỦY BỎ: Các Thực thể Quảng cáo không chịu trách nhiệm đối với các lỗi đánh máy; kỹ thuật, mạng, máy tính, kỹ thuật số, điện thoại, cáp, điện tử hoặc lỗi, thất bại, kết nối, vấn đề về phần cứng hay phần mềm; sự không tương thích; không có sẵn, bị cắt xén, lỗi hỏng hay đường truyền bị nhiễu; nhà cung cấp dịch vụ, Internet, trang web, trang blog, khả năng truy cập của người dùng, có sẵn hay tắc nghẽn mạng người dùng; con người can thiệp trái phép hay vi phạm an ninh; truy cập trái phép, chỉnh sửa một phần hay toàn bộ bài nộp, ghi nhận thông tin hoặc xử lý sai hoặc không chính xác bài nộp, hoặc các thông tin khác, hoặc xử lý, thu thập và truyền thông thất bại bất cứ thông tin nào; lỗi điện tử, thiếu sót, gián đoạn, xóa, lỗi và/hoặc châm trễ; hay mất mát, trộm cắp hay phá hủy bất cứ bài nộp nào, hoặc những tài liệu hay thông tin liên quan đến IMGA SEA, một phần hay toàn bộ. Nếu vì bất cứ lý do nào mà IMGA SEA không thể hoạt động theo kế hoạch, bao gồm bị ảnh hưởng bởi virus, bug, giả mạo, can thiệp trái phép, gian lận, lừa đảo, lỗi kỹ thuật, vấn đề bất khả kháng hay bất cứ nguyên nhân nào khác tương tự hoặc không, khiến việc quản trị, an ninh, công bằng, chính trực hay việc triển khai IMGA SEA bị hư hỏng hoặc ảnh hưởng, hay bất cứ yếu tố nào theo đó, Nhà tài trợ bảo lưu quyền, theo sự quyết định của mình, hủy bỏ, chấm dứt, thay đổi hoặc ngưng tạm thời IMGA SEA. Nhà tài trợ bảo lưu quyền lựa chọn những người thắng cuộc tiềm năng trong mỗi Hạng mục từ những bài nộp đủ điều kiện, không có nghi vấn đã nhận (trước khi diễn ra sự kiện hoặc theo cách khác), nhưng chỉ áp dụng khi điều đó được coi là công bằng và hợp lý theo quyết định của Nhà tài trợ trong hoàn cảnh đó. Mọi nỗ lực cố tình gây tổn hại tới bất cứ trang web hay hoạt động hợp pháp của IMGA SEA từ Người tham gia đều bị coi là vi phạm luật hình sự và dân sự Mỹ và nếu có những ý định đó được thực hiện, Nhà tài trợ có quyền loại Người tham gia và truy cứu thiệt hại từ Người tham gia đó trong phạm vi tối đa theo luật pháp.

DIỄN ĐÀN VÀ CẦU VIỆN CÁC THỦ TỤC PHÁP LÝ: Những Điều luật này sẽ được điều chỉnh bởi, đưa ra và giải thích theo luật pháp bang California, Liên Bang Hoa Kỳ, mà không kể đến việc các điều luật xung đột. Nếu có (các) điều khoản nào trong Điều luật Chính thức này được coi là vô hiệu hoặc không thể thực thi, tất cả những điều khoản còn lại vẫn sẽ có đầy đủ hiệu lực. Trong phạm vi pháp luật cho phép, quyền khởi kiện, truy cứu biện pháp ngăn chặn, hay bất cứ giải pháp nào khác của quy trình tố tụng trong trường hợp có tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc có liên quan tới IMGA SEA này đều bị loại trừ, và mọi Người tham gia đều từ bỏ bất cứ và mọi quyền đó.

TRỌNG TÀI: Bằng việc tham gia IMGA SEA, Người tham gia (bao gồm mọi thành viên trong đội và các thực thể kinh doanh mà một bài tham gia đã được nộp thay mặt cho họ) và những người thắng cuộc tiềm năng đều đồng ý rằng thẩm quyền độc quyền cho bất cứ và toàn bộ mọi tranh cấp thuộc mọi loại và bản chất phát sinh từ hoặc có liên quan theo cách thức nào đó tới IMGA SEA và/hoặc các Điều luật này, sẽ được gửi tới ________________________________________________ ràng buộc, trước một trọng tài trung lập được sự đồng thuận của đôi bên. Các bên đồng ý chia sẻ đều phí trọng tài phát sinh.