IMGA SEA

Vinh danh những game di động xuất sắc nhất

May 15, 2018
Kêu gọi nộp đơn
August 15, 2018
Hạn chót nộp đơn
October 02, 2018
Đã công bố các game được đề cử!
October 25, 2018
Lễ trao giải
Manila, Philippines

Chúng tôi là ai

Kể từ khi ra đời, IMGA, cuộc thi game di động độc lập hàng đầu đã được nhiều đơn vị đi đầu trong ngành ủng hộ và công nhận. Các nhà tài trợ bao gồm nhiều đơn vị chủ chốt trong ngành như Supercell, Tencent, King, ARM và nhiều công ty khác nữa. Trong năm 2016, chúng tôi đã lần đầu thực hiện IMGA tại Đông Nam Á. Cuộc thi IMGA SEA lần thứ 2 năm nay sẽ được tổ chức tại Sing-ga-po vào ngày 13 tháng 10, hợp tác cùng GameStart Asia!
Khám phá IMGA

Họ biến IMGA SEA trở thành hiện thực