กฎหมาย

กฎหมาย

เนื้อหาของหน้าไซต์มีลิขสิทธิ์ © NCC s.a.r.l. 2008 และที่สามารถบังคับได้ พันธมิตรของ NCC และผู้ร่วมดำเนินการ

เมื่อเข้าถึงหน้า sea.imgawards.com ("ไซต์") ถือว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้แล้ว ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้ โปรดทราบว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ไซต์นี้

เนื้อหาของหน้าไซต์มีลิขสิทธิ์ © NCC s.a.r.l. 2008 และที่สามารถบังคับได้ พันธมิตรของ NCC และผู้ร่วมดำเนินการ

สิทธิ์ใด ๆ ที่ไม่ได้มอบให้อย่างชัดเจนจะถูกสงวนเอาไว้ ห้ามทำซ้ำ ถ่ายโอน แจกจ่าย หรือเก็บส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ ก่อนได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก NCC และ/หรือผู้ร่วมดำเนินการ เว้นแต่เป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้ NCC และผู้ร่วมดำเนินการยินยอมให้คุณเรียกดูหน้าไซต์นี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือพิมพ์สำเนาของเนื้อหาที่คัดมาจากหน้าเหล่านี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อการแจกจ่ายซ้ำ เว้นแต่มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก NCC และ/หรือพันธมิตร หรือผู้ร่วมดำเนินการ เอกสารบางอย่างในไซต์อาจเป็นไปตามข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ระบุไว้ในเอกสารเหล่านั้น

อนุญาตให้ใช้ไซต์และเนื้อหาในนั้นเพื่อการใช้ส่วนตัวและไม่ได้เป็นการค้าเท่านั้น อนุญาตให้ใช้ข่าวและเอกสารอื่น ๆ ที่ระบุว่าเป็นสาธารณะในการสื่อสารกับสาธารณะ ถ้าระบุแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

ไซต์และเนื้อหาในนั้นได้รับการจัดหาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ จัดหาเนื้อหาของหน้าไซต์ให้ "ตามที่มี" และ "ตามที่พร้อมใช้งาน" NCC และ/หรือพันธมิตรหรือผู้ร่วมดำเนินการไม่รับประกันว่าหน้าไซต์จะไม่มีการขาดตอนหรือไม่มีข้อผิดพลาด NCC และ/หรือผู้ร่วมดำเนินการสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหน้าหรือเพิกถอนการเข้าถึงได้ทุกเมื่อ

ไม่มีการรับประกันในลักษณะใด ๆ ไม่ว่าชัดเจนหรือเป็นนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันชื่อเรื่องหรือไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร หรือการรับประกันความสามารถในการทำกำไรโดยนัย หรือความเหมาะสมกับจุดประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ถูกสร้างขึ้นตามความพร้อมใช้งาน ความถูกต้อง ความน่าเชื้อถือหรือเนื้อหาของหน้าเหล่านี้ NCC และ/หรือผู้ร่วมดำเนินการจะไม่รับผิดใด ๆ สำหรับสำหรับความเสียหายโดยอ้อม พิเศษหรือที่เป็นอุบัติเหตุ เป็นผลต่อเนื่อง การสูญเสียกำไรหรือการขาดตอนของธุรกิจที่เกิดจากการใช้ หรือการไม่สามารถใช้ไซต์นี้ ถึงแม้ว่า NCC และ/หรือผู้ร่วมดำเนินการจะได้รับแจ้งถึงความเสียหายเหล่านี้แล้วก็ตาม บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตการยกเว้นการรับประกันหรือข้อจำกัดหนี้สินบางประการ ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นบางประการอาจไม่สามารถนำไปใช้กับคุณได้ ในกรณีดังกล่าว การรับผิดของ NCC และ/หรือพันธมิตรหรือผู้ร่วมดำเนินการจะถูกจำกัดตามขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดายของคุณ NCC และ/หรือพันธมิตรหรือผู้ร่วมดำเนินการอาจรวมลิงก์ถึงไซต์บนอินเทอร์เน็ตที่บุคคลภายนอกเป็นเจ้าของหรือดำเนินการ โดยการลิงก์ไปที่ไซต์ของบุคคลภายนอก คุณจะต้องตรวจสอบและยอมรับกฎการใช้งานก่อนที่จะใช้ไซต์ดังกล่าว คุณยังยอมรับว่า NCC และ/หรือผู้ร่วมดำเนินการไม่สามารถควบคุมเนื้อหาของไซต์นั้น ๆ และไม่สามารถคาดถึงความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับเอกสารที่สร้างหรือเผยแพร่โดยไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว นอกจากนี้ ลิงก์ไปยังไซต์ที่ไม่ได้เป็นของ NCC และ/หรือผู้ร่วมดำเนินการไม่ได้บอกเป็นนัยว่า NCC และ/หรือผู้ร่วมดำเนินการสนับสนุนไซต์ หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ถูกกล่าวถึงในไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว
โดยการส่งเอกสารไปที่หนึ่งในเซิร์ฟเวอร์ของเรา ตัวอย่างเช่น โดยอีเมลหรือผ่านหน้าไซต์ คุณได้ยอมรับว่า:
เอกสารจะไม่มีรายการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมที่จะเผยแพร่;

— คุณจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการค้นหาและลบไวรัสหรือสิ่งปนเปื้อนหรือคุณลักษณะที่เป็นการทำลายก่อนที่จะส่งเอกสารใด ๆ; — คุณเป็นเจ้าของเอกสารหรือมีสิทธิ์ที่ไม่จำกัดในการมอบเอกสารนั้นให้แก่เรา; — NCC และ/หรือพันธมิตรหรือผู้ร่วมดำเนินการอาจเผยแพร่เอกสารแบบฟรี ๆ และ/หรือรวมกับมัน หรือโดยแนวคิดใด ๆ ที่อธิบายในผลิตภัณฑ์ของเราโดยไม่มีภาวะความรับผิดชอบหรือการรับผิด (ไม่นำไปใช้กับเกมที่ส่งมา แผนธุรกิจ หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยี); — คุณยอมรับที่จะไม่ดำเนินการต่อต้านเราที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่คุณส่ง และคุณยอมรับที่จะชดใช้สินไหมทดแทนให้แก่เรา ถ้าบุคคลภายนอกใด ๆ ดำเนินการต่อต้านเราที่เกียวข้องกับเอกสารที่คุณส่ง

NCC และ/หรือผู้ร่วมดำเนินการไม่ตรวจสอบ และไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาที่ถูกโพสต์โดยผู้ใช้บนไซต์ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว NCC และ/หรือผู้ร่วมดำเนินการอาจลบเนื้อหาที่ถูกโพสต์โดยผู้ใช้โดยการตัดสินใจของตนได้ทุกเวลา

NCC คือเครื่องหมายการค้นจดทะเบียนของ NCC s.a.r.l. ชื่อผลิตภัณฑ์ของ NCC เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้นจดทะเบียนของ NCC s.a.r.l. ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และชื่อบริษัทที่กล่าวถึงในนี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของสิ่งดังกล่าว การเข้าถึงไซต์นี้ของคุณจะไม่ถูกตีความว่าได้รับ การแสดงเจตนาเป็นนัย ถูกกฎหมายปิดปากหรืออื่น ๆ ว่าได้รับใบรับรองหรือสิทธิ์ใด ๆ ให้ใช้เครื่องหมายใด ๆ ที่ปรากฏบนไซต์โดยไม่มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก NCC หรือเจ้าของที่เป็นบุคคลภายนอก

ใบรับรอง: เว็บไซต์ใช้ typeface ต่อไปนี้: Hightide จาก Fontfabric และ Lato