Kadri Ugand
Kadri Ugand Ugand คือผู้ร่วมก่อตั้ง GameFounders ซึ่งเป็นผู้ช่วยเร่งสำหรับสตาร์ทอัพเกมทั่วโลก GameFounders ได้สร้างเครือข่ายของผู้ให้คำปรึกษา พันธมิตรและเพื่อนฝูงกว่า 200 รายจากอุตสาหกรรมเกม เพื่อช่วยให้สตูดิโอหน้าใหม่เติบโต ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เธอได้พบปะกับสตาร์ทอัพเกมกว่า 1,000 ราย และลงทุนไปกับทีมถึง 47 ทีมแล้ว เธอมักพูดในงานประชุมเกมทั่วโลกเกี่ยวกับกลยุทธ์ การลงทุนและการสร้างเครือข่าย เธอสนุกกับการช่วยเหลือให้ทีมที่มีความโดดเด่นเติบโต Kadri ยังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง IGDA ในประเทศเอสโตเนีย และผู้ก่อตั้ง Digix ซึ่งเป็นผู้ช่วยก่อตั้งการสร้างสื่อดิจิทัลแห่งแรกในกลุ่มประเทศบอลติกอีกด้วย
Share me!