Jana Palm
Jana Palm Jana Palm (หรือก่อนหน้านี้คือ Karlikova) คือผู้จัดการทั่วไปของ Stugan ซึ่งเป็นผู้ผลักดันเกมระดับโลกที่จากใจกลางป่าในประเทศสวีเดน เธอร่วมงานกับที่นี่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และได้ช่วยก่อร่างโครงการที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นการรวบรวมนักพัฒนาเกมผู้มีความสามารถจากทั่วโลก และให้ทุกคนทำโครงการของตนจากสถานที่ห่างไกล
Share me!