กฎของ IMGA SEA

กฎของ IMGA SEA

เกณฑ์การเข้าร่วม

- IMGA SEA กำลังรับสมัครและมอบรางวัลเกมสำหรับอุปกรณ์พกพาที่ดีที่สุด ที่วางตลาดระหว่างเดือนพฤษภาคม 2015 ถึงเดือนพฤษภาคม 2016 เกมที่เผยแพร่จะต้องวางตลาดระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2015 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2016 ในหนึ่งประเทศต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย:  บรูไน กัมพูชา ติมอร์ตะวันออก อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และไต้หวัน
- IMGA SEA ยังมีหมวดหมู่พิเศษสำหรับเกมที่ไม่ได้เผยแพร่: เกมที่ดีที่สุดที่ยังไม่วางตลาด เกมเหล่านี้ยังไม่ได้เผยแพร่ในขณะที่ส่งเข้าประกวด แต่สามารถเผยแพร่ได้ในระยะเวลาของการตัดสินรอบแรกหรือรอบที่สุด หรือรอบสุดท้าย

กฎทั่วไปและแนวทางของ IMGA SEA


บุคคลที่สามารถส่งเกมเข้าประกวดได้คือ: บุคคลธรรมดา บริษัท หน่วยงานที่ไม่ได้จดทะเบียน บริษัทมหาชนหรือบริษัทจำกัดจากทุกประเทศทั่วโลก

การส่งเกมเข้าร่วมในการแข่งขัน IMGA ประจำปีที่กำหนดจะต้องดำเนินการระหว่างช่วงเวลาเริ่มรับผู้เข้าประกวดของการแข่งขัน IMGA ประจำปีนั้น ๆ และก่อนกำหนดเวลาการเข้าร่วม ซึ่งประกาศที่ www.imgawards.com
เจ้าของหรือผู้เผยแพร่ที่มีสิทธิ์สามารถถอนเกมที่ส่งเข้ามาออกจากการประกวดได้ โดยการส่งคำขอถอนตัวที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ถึงความเป็นเจ้าของ IP ของเมลที่ลงทะเบียนมาที่IMGA c/o NCC, 25 Cours H. d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille France จะต้องส่งจดหมายนี้ให้ถึงก่อนกำหนดเวลาการส่งประกวด ซึ่งประกาศที่ www.imgawards.com
การเข้าร่วมจะถูกต้องเมื่อการเข้าร่วมเสร็จสมบูรณ์: ในกรณีที่เกมที่เผยแพร่แล้ว จะต้องมีลิงก์ที่ทำงานสำหรับ App Store หนึ่งดังต่อไปนี้ (Apple App Store, Google Play, Windows Store, Amazon) วิดีโอการเล่นเกมและรหัสโปรโมชัน/รหัสของขวัญ 20 รายการ ถ้าเกมนั้นไม่ใช่เกมที่เล่นฟรี  สำหรับเกมที่ยังไม่เผยแพร่ ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องให้คำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ ไทย มาเลเซีย จีน หรืออย่างน้อยภาพ วิดีโอการเล่นเกม บิลด์หรือรหัสโปรโมชัน/รหัสของขวัญ 20 รายการเพื่อให้ผู้ตัดสินเข้าใช้งานในแพลตฟอร์มดังต่อไปนี้: iOS, Android, Windows หรือ HTML5 สำหรับแพลตฟอร์มอุปกรรณ์พกพาอื่น ๆ โปรดติดต่อ IMGA SEA โดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อ


กฎเฉพาะและแนวทางสำหรับ IMGA SEA


เป้าหมายของ IMGA SEA คือการสร้างการแข่งขันสำหรับนักพัฒนาเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเน้นคุณภาพและนวัตกรรมเฉพาะด้านของเกมที่สร้างขึ้นเพื่อเกมเมอร์ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกมจะต้องถูกแปลงภาษาสำหรับตลาดหลักต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งตลาด: บรูไน กัมพูชา ติมอร์ตะวันออก อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และไต้หวัน.. เกมจะต้องสร้างโดยนักพัฒนาหรือผู้เผยแพร่ (บุคคลหรือบริษัท มหาวิทยาลัย แล็บพัฒนา ฯลฯ) ซึ่งมีที่มาจากหนึ่งในประเทศต่อไปนี้: บรูไน กัมพูชา ติมอร์ตะวันออก อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และไต้หวัน..

เกมใด ๆ ที่เผยแพร่หรือยกเลิกการเผยแพร่แล้ว และเข้าร่วมแข่งขันใน IMGA SEA จะมีสิทธิ์สำหรับ IMGA ที่มีเวอร์ชันที่แปลงเป็นภาษาอังกฤษแล้ว

กฎที่เป็นทางการเหล่านี้จะควบคุม IMGA SEA ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าร่วม การมีส่วนร่วม การมีสิทธิ์ที่จะรับรางวัล และผู้มีส่วนร่วม และข้อผูกมัดต่อไปนี้ของเราที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ หากเกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อมูล การสื่อสาร และ/หรือการแปลใด ๆ กฎเหล่านี้ (ฉบับภาษาอังกฤษ) จะควบคุมเพื่อจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับ IMGA SEA ถ้ารายการหรือข้อกำหนดใด ๆ ในกฎที่เป็นทางการนี้หรือส่วนใด ๆ ในนี้ถูกประกาศหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมายด้วยเหตุผลใด ๆ ข้อกำหนดและข้อบังคับอื่น ๆ ทั้งหมดของกฎที่เป็นทางการนี้จะยังคงมีผลบังคับเต็มและมีผลเหมือนกับว่ากฎที่เป็นทางการเหล่านี้ถูกบังคับใช้โดยไม่มีข้อบังคับที่ละเมิดใด ๆ เลย

โดยไม่มีการจำกัดสิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ต่อไปนี้ ผู้เข้าร่วมอาจหมดสิทธิ์จาก IMGA SEA ในกรณีที่เชื่ออย่างมีเหตุผลว่าผู้เข้าร่วมได้ ดูเหมือนว่า หรือได้พยายามที่จะบ่อนทำลายการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายของ IMGA SEA โดยการหลอกลวง ตบตา การโกง ใช้ข้อมูลประจำตัวหลายอัน มีส่วนในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมใด ๆ หรือได้ทำหรือพยายามที่จะรบกวน ละเมิด ข่มขู่ คุกคาม หรือขู่กรรโชกผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ หน่วยงานที่ร่วมโปรโมชัน หรือบุคคลใด ๆ โดยการตัดสินใจของ IMGA SEA เป็นเด็ดขาด

ผู้เข้าร่วมรับทราบว่าการส่งเกมจะเป็นไปตามกฎหมายการส่งออก ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตั้งหรือสัญชาติก็ตาม ผู้เข้าร่วมยอมรับที่จะปฎิบัติตามการควบคุมด้านการส่งออกที่เกี่ยวข้องและกฎหมายการส่งออกที่เกี่ยวข้องใด ๆ ในประเทศที่ผู้เข้าร่วมพำนักอยู่  ผู้เข้าร่วมรับประกันเพิ่มเติมว่าเกมที่ส่งเข้าร่วมของตนได้รับอนุญาตให้ส่งออก

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา: ระหว่าง IMGA SEA พันธมิตรโปรโมชันและผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมจะต้องรักษาสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์ในการครอบครองในเกมที่ส่งประกวด ณ เวลาที่ส่งเข้าประกวด และผู้เข้าร่วมเห็นด้วยและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ IMGA SEA ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของ IMGA SEA ในฐานะเงื่อนไขของการส่งประกวด ผู้เข้าร่วมได้มอบสิทธิ์ถาวรที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ ใช้ได้ทั่วโลก ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และไม่เฉพาะเจาะจงแก่หน่วยงานโปรโมชันเพื่อใช้ ทำซ้ำ ดำเนินการในสาธารณะ แสดงในสาธารณะ และสร้างงานลอกแบบ รุ่นเกมที่ส่งใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ผู้เข้าร่วมส่งถึง IMGA SEA เพื่อจุดประสงค์ในการอนุญาตให้หน่วยงานโปรโมชันทดสอบและประเมินเกมที่ส่งตามจุดประสงค์ของรุ่น IMGA SEA นี้ เพื่อดูแลข้อกำหนดทางเทคนิคและอื่น ๆ ของ IMGA SEA ซึ่งรวมถึงการจัดส่งเกมที่ส่งเข้าประกวดถึงหน่วยงานโปรโมชัน และเพื่อการรับรองความถูกต้องของรางวัล

ความเป็นส่วนตัวและความเป็นสาธารณะ: ผู้เข้าร่วมเห็นด้วยว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ป้อนระหว่างการสมัครอาจถูกประมวลผล เก็บรักษา และใช้เพื่อจุดประสงค์และอยู่ภายในบริบทของรุ่น IMGA SEA และตามที่อนุญาตโดย และตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สนับสนุน ซึ่งดูได้ที่ www.imgawards.com/sea ข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมและรักษาภายในสหรัฐอเมริกา โดยการเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมได้แสดงการยอมรับอย่างชัดเจนที่จะถ่ายโอน ประมวลผล และเก็บข้อมูลส่วนตัวนี้ในสหภาพยุโรป โดยการรับรางวัล ผู้เข้าร่วมเห็นด้วยและยินยอมให้หน่วยงานโปรโมชัน (และตัวแทนที่ได้รับอนุญาต) ใช้ชื่อของผู้เข้าร่วม รูปภาพและ/หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน เมืองที่อยู่/ประเทศ ข้อมูลทางชีวประวัติ ในสื่อใด ๆ และทั้งหมดที่รู้จักกันในปัจจุบันหรือถูกพัฒนาในภายหลัง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวิลด์ไวด์เว็บ แพลตฟอร์มไวร์เลสและดิจิทัล และอินเทอร์เน็ต) เพื่อจุดประสงค์ด้านการส่งเสริมการขาย การตลาด และการโฆษณา โดยไม่ต้องมีการอนุมัติเพิ่มเติมหรือการชดเชย เว้นแต่จะถูกห้ามโดยกฎหมายของสหรัฐฯ  ผู้เข้าร่วมยังเข้าใจว่าข้อมูลนี้อาจถูกใช้โดยผู้สนับสนุนเพื่อยืนยันความถูกต้องของตัวตนของผู้เข้าร่วมและความมีสิทธิ์ในการรับรางวัล  ผู้เข้าร่วมมีสิทธิ์เข้าถึง ตรวจสอบ แก้ไขให้ถูกต้อง หรือยกเลิกข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่อยู่ที่ผู้สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับ IMGA SEA โดยเขียนจดหมายถึงผู้สนับสนุนตามที่อยู่ต่อไปนี้

การปลดเปลื้องความรับผิดและสินไหมทดแทน: ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ผู้เข้าร่วมและผู้ชนะยอมรับที่จะปลดเปลื้องความรับผิด ชดใช้สินไหมทดแทน ป้องกันและไม่ทำอันตราย ("ปลดเปลื้องความรับผิด") ผู้สนับสนุน พันธมิตรโปรโมชัน และหน่วยงานโปรโมชันอื่น ๆ ทั้งหมด บริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทย่อยและแผนก และกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้อง ("ผู้ที่เกี่ยวข้อง") จากและต่อการข่มขู่และการกระทำจริง หนึ้สิน การเรียกร้อง คำสั่ง ความสูญเสีย การชำระหนี้ ค่าปรับ ค่าเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่ว่าจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม ("ข้อพิพาท") เกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามตั้งแต่การเข้าร่วมกับ IMGA SEA เกมที่ส่งเข้าประกวด (ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด) กิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับ IMGA SEA และ/หรือที่เกี่ยวกับรางวัล หรือความไม่สามารถเข้าร่วมได้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง การส่งมอบ การยอมรับ การใช้ การใช้รางวัลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถทำได้ตามที่กำหนด การบาดเจ็บส่วนบุคคล การเสียชีวิต ความเสียหายหรือการทำลายทรัพย์สิน สิทธิ์ในการเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัว การเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือการแสดงสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม) ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ทฤษฎีของสัญญา การละเมิด (ซึ่งรวมถึงความประมาท) การรับประกันหรือทฤษฎีอื่น ๆ การกระทำใด ๆ การละเว้นเริ่มต้น การไม่ปฏิบัติตามและ/หรือการฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อตกลง การเป็นตัวแทน การรับประกันหรือการทำสัญญา ณ ที่นี้ หรือข้อตกลงอื่นใดโดย/กับผู้เข้าร่วม หน่วยงานโปรโมชัน และ/หรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด นอกจากนี้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต และไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ในภายหน้า ผู้เข้าร่วมและผู้ชนะเห็นด้วยที่จะปลดเปลื้องความรับผิดคู่กรณีที่ได้รับการปลดเปลื้องความรับผิดจากและต่อการข่มขู่และข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดทุกเมื่อทั้งทางตรงและทางอ้อมจากข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ (ซึ่งอาจไม่ใช่คู่กรณีตามกฎก็ได้) ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าส่งเกมเข้าประกวด การเข้าร่วมและ/หรือการมีส่วนร่วมในด้านใด ๆ กับ IMGA SEA และ/หรือการส่งมอบ การยอมรับ การใช้ การใช้รางวัลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถทำตามที่กำหนดใด ๆ  ผู้เข้าร่วมและผู้ชนะจะทำสัญญาว่าจะไม่ฟ้องร้องคู่กรณีที่ได้รับการปลดเปลื้องความรับผิดแล้ว หรือทำให้พวกเขาถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับกรณีใด ๆ ที่ปลดเปลื้องความรับผิดแล้วข้างต้น และทำสัญญาเพิ่มเติมว่าจะไม่โต้แย้ง จำกัด หรือเพิกถอนการปลดเปลื้องความรับผิดนี้ การสละสิทธิ์ของหน่วยงานโปรโมชันหนึ่งรายหรือมากกว่าในข้อกำหนดใด ๆ ของกฎที่เป็นทางการนี้จะไม่ทำให้เกิดการสละสิทธิ์ในข้อบังคับอื่นใด ๆ

การจำกัดความรับผิด: ฝ่ายที่ถูกปลดเปลื้องความรับผิดแล้วจะไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในกรณีใด ๆ สำหรับความเสียหายโดยอ้อม ที่เป็นอุบัติเหตุ เป็นผลต่อเนื่อง หรือเป็นการลงโทษที่เกิดจาก IMGA SEA นี้ การเข้าร่วมใน IMGA SEA กิจกรรมหรือส่วนประกอบใด ๆ ของ IMGA SEA นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งเกมเข้าประกวด การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ส่งเสริมการขายของผู้เข้าร่วม หรือการอัพโหลดวัตถุไปที่เว็บไซต์ และ/หรือการส่งมอบ การยอมรับ และ/หรือการใช้รางวัล/การใช้รางวัลอย่างไม่ถูกต้อง

เครือข่ายและการยกเลิก: หน่วยงานโปรโมชันไม่รับผิดชอบสำหรับการพิมพ์ผิด; ปัญหาทางเทคนิค เครือข่าย คอมพิวเตอร์ ดิจิทัล โทรศัพท์ เคเบิ้ล อิเล็กทรอนิกส์ หรือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ทำงานผิดพลาด ความล้มเหลว การเชื่อมต่อ; ความไม่สามารถเข้ากันได้; การสื่อสัญญาณที่ไม่มีให้ใช้งาน สับสน หรือวุ่นวาย; ผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ไซต์บล็อก ความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ ความพร้อมใช้งานหรือการติดขัด; การขัดขวางของมนุษย์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดการรักษาความปลอดภัย; การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การแก้ไขเกมที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด คำอธิบายที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงหรือการประมวลผลเกมที่ส่งเข้าประกวด หรือข้อมูลอื่น ๆ หรือความล้มเหลวในการประมวลผล รวบรวมหรือสื่อสารข้อมูลใด ๆ เหล่านั้น; ข้อผิดพลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ การละเว้น การขัดขวาง การลบ ความบกพร่อง และ/หรือความล่าช้า; หรือการสูญหาย ถูกโจรกรรมหรือถูกทำลายของเกมที่ส่งเข้าประกวด หรือเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ IMGA SEA ใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  หาก IMGA SEA ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ซึ่งรวมถึงการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อบกพร่อง การยุ่งเหยิง การขัดขวางที่ไม่ได้รับอนุญาต การหลอกลวง การโกง ความล้มเหลวทางเทคนิค เหตุสุดวิสัย หรือสาเหตุใด ๆ ที่คล้ายคลึงหรือไม่คล้ายคลึงซึ่งทำให้เสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการดูแล การรักษาความปลอดภัย ความยุติธรรม ความโปร่งใส หรือการดำเนินการที่เหมาะสมของ IMGA SEA หรือส่วนประกอบใด ๆ ต่อไปนี้ ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิ์ตามการตัดสินใจของตนเองที่จะยกเลิก สิ้นสุด แก้ไข หรือระงับ IMGA SEA ผู้สนับสนุนสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกเพียงผู้ที่มีสิทธิ์ชนะในแต่ละหมวดหมู่จากเกมที่มีสิทธิ์และไม่มีข้อสงสัยที่ได้รับ (ก่อนการประกวดหรืออื่น ๆ) เมื่อการกระทำดังกล่าวถือว่ายุติธรรมและถูกต้องตามการพิจารณาของผู้สนับสนุนภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ความพยายามใด ๆ ของผู้เข้าร่วมในการทำลายเว็บไซต์ใด ๆ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน หรือบ่อนทำลายการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายของ IMGA SEA เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอาญาและแพ่งของสหรัฐฯ และเมื่อเกิดความพยายามดังกล่าว ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมหมดคุณสมบัติและเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เข้าร่วม ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้

ศาลและการขอความช่วยเหลือในขั้นตอนทางกฎหมาย: กฎเหล่านี้ถูกควบคุมโดย เป็นไปตาม และตีความตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงกฎหมายที่ขัดแย้งใด ๆ หากข้อบังคับใดของกฎที่เป็นทางการนี้ถูกพิจารณาว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ข้อบังคับที่เหลือทั้งหมดในนี้จะยังคงมีอำนาจเต็มและมีผลบังคับใช้ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต สิทธิ์ในการตีความ การขอคำสั่งชั่วคราว หรือการขอความช่วยเหลือในขั้นตอนทางกฎหมายใด ๆ ในกรณีข้อพิพาทหรือการเรียกร้องอันเป็นผลจาก หรือเกี่ยวข้องกับ IMGA SEA นี้จะถูกยกเว้น และผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะต้องสละสิทธิ์ดังกล่าวใด ๆ ทั้งหมดอย่างชัดเจน

การใช้อนุญาโตตุลาการ: โดยการเข้าร่วม IMGA SEA ผู้เข้าร่วม (ซึ่งรวมถึงสมาชิกทั้งหมดของทีมและหน่วยงานธุรกิจที่มีชื่อว่าเป็นผู้ส่งเกมเข้าประกวด) และผู้ที่มีสิทธิ์ชนะยอมรับว่าเขตอำนาจศาลพิเศษสำหรับข้อพิพาทใด ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นประเภทหรือลักษณะใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ IMGA SEA และ/หรือกฎเหล่านี้ในทางใดทางหนึ่งจะต้องถูกส่งเพื่อผูกมัด ก่อนที่จะตั้งอนุญาโตตุลาการที่เป็นกลางหนึ่งคน ซึ่งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน คู่กรณียอมรับที่จะหารค่าใช้จ่ายของอนุญาโตตุลาการที่เกิดขึ้นเท่า ๆ กัน