Game thắng cuộc và game được đề cử

3rd IMGA SEA

Hết hạn nộp đơn

Đã hết hạn đăng ký tham gia IMGA SEA lần thứ nhất. Hãy theo dõi mục tin tức để cập nhật những thông tin mới nhất về IMGA.

Thời gian còn lại trước khi công bố game được đề cử