IMGA SEA

Vinh danh những game di động xuất sắc nhất

May 18, 2016
Kêu gọi nộp đơn
August 31, 2016
Hạn chót nộp đơn
October 04, 2016
Đã công bố các game được đề cử!
November 08, 2016
Lễ trao giải
Kuala Lumpur, Malaysia

Chúng tôi là ai

Kể từ khi ra đời, IMGA, cuộc thi game di động độc lập hàng đầu đã được nhiều đơn vị đi đầu trong ngành ủng hộ

và công nhận. Các nhà tài trợ bao gồm nhiều đơn vị chủ chốt trong ngành như Supercell, Tencent, King, ARM và nhiều công ty khác nữa.Trong năm 2016, IMGA sẽ mở rộng sang khu vực Châu Á. Trong tháng 5 năm 2016, IMGA Đông Nam Á sẽ ra mắt, hợp tác cùng MDEC, một Cơ quan của Chính phủ Malaysia. Giải thưởng sẽ được trao tại Kuala Lumpur vào tháng 11 năm 2016.
Khám phá IMGA

Họ biến IMGA SEA trở thành hiện thực